• Dan Aamlid
  Ospeminermøll (Phyllocnistis labyrinthella) minerer i bladene av osp, ofte slik at hele treet virker sølvfarget på lang avstand. Det er utbredt over store deler av Sør-Norge nord til og med nord i Trøndelag. Se nærmere omtale av biologi, skade med mer på skogskader.no
 • Dan Aamlid
  Grov eikebark på gammel eik (Quercus sp.). Breivoll, Ås kommune, Akershus
 • Dan Aamlid
  Ospeblad med miner av møllen. Se mer: https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1582/
 • Dan Aamlid
  Sommereik (Queercus robur) i NMBU-parken, plantet ca 1880
 • Dan Aamlid
  Sommereik (Queercus robur) i NMBU-parken, plantet ca 1880
 • Dan Aamlid
  Sitkagran blomstrer, her hannblomster med pollen.
 • Dan Aamlid
  Bøkeallé med gamle bøketrær ved Troldhaugen, i Bergen.
 • Dan Aamlid
  Bøkeallé med gamle bøketrær ved Troldhaugen, i Bergen.
 • Dan Aamlid
  Rogn, klar til å blomstre.
 • Dan Aamlid
  Sitkagran blomstrer, her hannblomster med pollen. En bevegelse i hannblomstene har ført til en pollensky (de lyse korte stripene som ses i foran de røde hannblomstene)
 • Dan Aamlid
  Gran i blomst. Hanblomster med pollen.
 • Dan Aamlid
  Granas hunnblomst som seinere blir til de velkjente hengende konglene med frø
 • Dan Aamlid
  Svartor (Alnus glutinosa). Svartor finner vi i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Trøndelag. Vanlige voksesteder er lans strender og i sumpskog. På Vestlandet også i fuktige lier.
 • Dan Aamlid
  Lønnesirup er en søt sirup som lages ved å koke og oppkonsentrere sevjen fra sukkerlønntreet (Acer saccharum). Sukkerlønnetreets gjennomskinnelige og oransje sevje samles fra hull som bores i barken, der sevjen tyter ut, og som så samles i slanger. Store deler av verdens lønnesirup stammer fra Nord-Amerika, og mesteparten av produksjonen er lagt til den østlige delen av Canada og nord-østre deler av USA. Canada er verdens største produsent av lønnesirup. Nær 80 prosent av verdensproduksjonen kommer herfra. I 2022 ble det samlet inn sevje fra mer enn 55 millioner trær, noe som ga 79 millioner liter lønnesirup - en sjudobling av produksjonen på 1970-tallet. Litt over 90 prosent av Canadas samlede produksjon av lønnesirup skjer i provinsen Québec.
 • Dan Aamlid
  Lønnesirup er en søt sirup som lages ved å koke og oppkonsentrere sevjen fra sukkerlønntreet (Acer saccharum). Sukkerlønnetreets gjennomskinnelige og oransje sevje samles fra hull som bores i barken, der sevjen tyter ut, og som så samles i slanger. Store deler av verdens lønnesirup stammer fra Nord-Amerika, og mesteparten av produksjonen er lagt til den østlige delen av Canada og nord-østre deler av USA. Canada er verdens største produsent av lønnesirup. Nær 80 prosent av verdensproduksjonen kommer herfra. I 2022 ble det samlet inn sevje fra mer enn 55 millioner trær, noe som ga 79 millioner liter lønnesirup - en sjudobling av produksjonen på 1970-tallet. Litt over 90 prosent av Canadas samlede produksjon av lønnesirup skjer i provinsen Québec.
 • Silje Kvist Simonsen
  Fra forsøket med tørking av ved.