• Erling Fløistad
  Dysterskrinet er et vakkert lite skrin med skyvelokk, og er det eldste kjente eksempel på karveskurd, laget omlag år 300 – 400 e.Kr. i romersk jernalder, altså for 1500 år siden. Skrinet ble funnet på Dyster i Ås kommune i 1870 under uttak av grus i forbindelse med jernbaneutbygging. Det lå i et hellelagt gravkammer som også inneholdt en bronsekjele med bein fra ei ku og en hund. Inne i skrinet lå en bronsenål, deler av et sølvbeslag og et stykke av en betalingsring i gull. Det er forunderlig hvor godt det er bevart. Årsaken er for det første at det var meget gode bevaringsforhold i gravkammeret. Gjenstandene ble bevart i et lufttett rom og de var heller ikke i kontakt med jord. Den andre årsaken er at skrinet var skåret i barlind. Barlind er et sterkt og smidig materiale med særs god holdbarhet. Trevirket inneholder taxin som gjør det råte- og nedbrytningsbestandig. Lokket er 1,5 millimeter tykt og glir i et svalehalespor. Trevirkets hardhet gjør det mulig å skjære et detaljert og rikt mønster i miniformat, slik vi finner i skyvelokket.
 • Dan Aamlid
  Ospeminermøll (Phyllocnistis labyrinthella) minerer i bladene av osp, ofte slik at hele treet virker sølvfarget på lang avstand. Det er utbredt over store deler av Sør-Norge nord til og med nord i Trøndelag. Se nærmere omtale av biologi, skade med mer på skogskader.no
 • Dan Aamlid
  Grov eikebark på gammel eik (Quercus sp.). Breivoll, Ås kommune, Akershus
 • Dan Aamlid
  Ospeblad med miner av møllen. Se mer: https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1582/
 • Dan Aamlid
  Sommereik (Queercus robur) i NMBU-parken, plantet ca 1880
 • Dan Aamlid
  Sommereik (Queercus robur) i NMBU-parken, plantet ca 1880
 • Dan Aamlid
  Sitkagran blomstrer, her hannblomster med pollen.
 • Dan Aamlid
  Bøkeallé med gamle bøketrær ved Troldhaugen, i Bergen.
 • Dan Aamlid
  Bøkeallé med gamle bøketrær ved Troldhaugen, i Bergen.
 • Dan Aamlid
  Rogn, klar til å blomstre.
 • Dan Aamlid
  Sitkagran blomstrer, her hannblomster med pollen. En bevegelse i hannblomstene har ført til en pollensky (de lyse korte stripene som ses i foran de røde hannblomstene)
 • Dan Aamlid
  Gran i blomst. Hanblomster med pollen.
 • Dan Aamlid
  Granas hunnblomst som seinere blir til de velkjente hengende konglene med frø
 • Dan Aamlid
  Kongle av svartor (Alnus glutinosa). Svartor finner vi i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Trøndelag. Vanlige voksesteder er lans strender og i sumpskog. På Vestlandet også i fuktige lier.
 • Dan Aamlid
  Lønnesirup er en søt sirup som lages ved å koke og oppkonsentrere sevjen fra sukkerlønntreet (Acer saccharum). Sukkerlønnetreets gjennomskinnelige og oransje sevje samles fra hull som bores i barken, der sevjen tyter ut, og som så samles i slanger. Store deler av verdens lønnesirup stammer fra Nord-Amerika, og mesteparten av produksjonen er lagt til den østlige delen av Canada og nord-østre deler av USA. Canada er verdens største produsent av lønnesirup. Nær 80 prosent av verdensproduksjonen kommer herfra. I 2022 ble det samlet inn sevje fra mer enn 55 millioner trær, noe som ga 79 millioner liter lønnesirup - en sjudobling av produksjonen på 1970-tallet. Litt over 90 prosent av Canadas samlede produksjon av lønnesirup skjer i provinsen Québec.
 • Dan Aamlid
  Lønnesirup er en søt sirup som lages ved å koke og oppkonsentrere sevjen fra sukkerlønntreet (Acer saccharum). Sukkerlønnetreets gjennomskinnelige og oransje sevje samles fra hull som bores i barken, der sevjen tyter ut, og som så samles i slanger. Store deler av verdens lønnesirup stammer fra Nord-Amerika, og mesteparten av produksjonen er lagt til den østlige delen av Canada og nord-østre deler av USA. Canada er verdens største produsent av lønnesirup. Nær 80 prosent av verdensproduksjonen kommer herfra. I 2022 ble det samlet inn sevje fra mer enn 55 millioner trær, noe som ga 79 millioner liter lønnesirup - en sjudobling av produksjonen på 1970-tallet. Litt over 90 prosent av Canadas samlede produksjon av lønnesirup skjer i provinsen Québec.
 • Silje Kvist Simonsen
  Fra forsøket med tørking av ved.
 • Silje Kvist Simonsen
  Fra forsøket med tørking av ved.
 • Silje Kvist Simonsen
  Fra forsøket med tørking av ved. Personene på bildet er Simen Gjølsjø og Eirik Nordhagen.
 • Silje Kvist Simonsen
  Fra forsøket med tørking av ved. Personene på bildet er Simen Gjølsjø og Eirik Nordhagen.
 • Jørund Johansen
  Å styve betyr å hugge topp og grener av stående løvtrær, eller å felle et tre. Andre ord for styving er å gane og å kylle. På bildet står en styvet ask og bildet er tatt i Fykse, utenfor Øystese i Kvam herad.
 • Jørund Johansen
  Å styve betyr å hugge topp og grener av stående løvtrær, eller å felle et tre. Andre ord for styving er å gane og å kylle. På bildet står en styvet ask og bildet er tatt i Fykse, utenfor Øystese i Kvam herad.
 • Jørund Johansen
  Å styve betyr å hugge topp og grener av stående løvtrær, eller å felle et tre. Andre ord for styving er å gane og å kylle. På bildet står en styvet ask og bildet er tatt i Fykse, utenfor Øystese i Kvam herad.
 • Jørund Johansen
  Å styve betyr å hugge topp og grener av stående løvtrær, eller å felle et tre. Andre ord for styving er å gane og å kylle. På fjordgårdene Grinde og Engjasete i Sogndal ligger det største feltet med styvingstrær i Norge, og er en del av Utvalgte kulturlandskap. Les mer på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/dette-er-de-utvalgte-kulturlandskapene/grinde-og-engjasete
 • Jørund Johansen
  Å styve betyr å hugge topp og grener av stående løvtrær, eller å felle et tre. Andre ord for styving er å gane og å kylle. På bildet vises flere styvede trær, sannsynligvis ask.