• DA_20230606-165526.jpg
  Dan Aamlid
  Bergen
  byduer
  bylandskap
  duer
  landskap
 • DA_20230603-110236.jpg
  Dan Aamlid
  ulriksbanen
  turisme
  trapper
  taubane
  stadion
  samferdsel
  bydel
  by
  Bergen
  bymiljø
  bylandskap
  landskap
  urban
  Ulriken i Bergen med utsikt vestover. Og Brann stadion.
 • DA_20230603-111017.jpg
  Dan Aamlid
  byfjord
  by
  bebyggelse
  Bergen
  bymiljø
  bylandskap
  landskap
  urban
  sommer
  årstider
  turisme
  samverdsel
  veier
  jernbane
  infrastruktur
  vann
  sjø
  hav
  himmel
  Bergen sentrum
 • DA_20090701-224917.jpg
  Dan Aamlid
  åkerholmer
  Åkerlandskap
  sommer
  midtsommer
  landskap
  kulturlandskap
  korn
  jordbruk
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  dyrkamark
  cerealer
  bygg Hordeum vulgare
  landbruk
  Stemningsrapport fra en natt i kulturlandskapet
 • DA2007-08-24 163536.jpg
  Dan Aamlid
  Hardangervidda
  Hårteigen
  T-sti
  Turistforeningen
  fjell
  fjellvegetasjon
  friluftsliv
  landskap
  morene
  sti
  turisme
  varde
  Hardangervidda, Hårteigen i bakgrunnen
 • DA_20090804-205534.jpg
  Dan Aamlid
  vestlandet
  stemning
  solnedgang
  landskap
  fjellheim
  fjell
  fjell
  båner
  Hardangervidda vest, (vest for Dyranut)
 • DA_20120724-124432.jpg
  Dan Aamlid
  skoglandskap
  skogbruk
  landskap
  kulturlandskap
  jordbruk
  bygd
  Gardsbruk
  landbruk
  Åraksbø, Bygland (2012)
 • DA2005-07-18 145205.jpg
  Dan Aamlid
  landskap
  kystlandskap
  flora og fauna
  planter Plantae
  vegetasjonstyper
  10. åpen mark i låglandet
  10a kystlynghei
  røsslyng
  Calluna vulgaris
  purpurlyng
  Erica cinerea
  Kystlynghei med purpurlyng. Purpurlyng er en hyperoseanisk plante som bare vokser i et smalt belt ytterst langs vestlandskysten
 • BILDE 01_1997-2009_OP-OP_Hadseløya_Hadsel_Nordland.jpg
  Oskar Puschmann
  Tilbakeblikk
  landskap
  kulturlandskap
  landskapsendringer
  gjengroing
  vann
  bygninger
  arkitektur
  strand
  strandkanter
  Å ha gode utsyn til både kulturmiljøer og naturlandskap er viktig for vår opplevelse av landskap. I den forbindelse har mange uttrykt at dagens omfattende gjengroing i sum bidrar til å forringe våre landskapsopplevelser. Veldig ofte er det imidlertid kun noen få busker og/eller trær som sperrer for vårt utsyn, mens det bakenforliggende som man ønsker å se fortsatt ligger åpent til. Bildene fra Hadseløya viser dette. Her har ei selje og en rogn fått bre sine greiner utover og dermed tettet igjen åpningen som herfra ga innsyn til både gårdsbruket og fjellene bak.
 • 1997-2009_Hadseloeya_Hadsel_kommune_Nordland_n.jpg
  Oskar Puschmann
  Tilbakeblikk
  landskap
  kulturlandskap
  landskapsendringer
  gjengroing
  vann
  bygninger
  arkitektur
  strand
  strandkanter
  Å ha gode utsyn til både kulturmiljøer og naturlandskap er viktig for vår opplevelse av landskap. I den forbindelse har mange uttrykt at dagens omfattende gjengroing i sum bidrar til å forringe våre landskapsopplevelser. Veldig ofte er det imidlertid kun noen få busker og/eller trær som sperrer for vårt utsyn, mens det bakenforliggende som man ønsker å se fortsatt ligger åpent til. Bildene fra Hadseløya viser dette. Her har ei selje og en rogn fått bre sine greiner utover og dermed tettet igjen åpningen som herfra ga innsyn til både gårdsbruket og fjellene bak.
 • 1997-2009_Hadseloeya_Hadsel_kommune_Nordland_o.jpg
  Oskar Puschmann
  Tilbakeblikk
  landskap
  kulturlandskap
  landskapsendringer
  gjengroing
  vann
  bygninger
  arkitektur
  strand
  strandkanter
  Å ha gode utsyn til både kulturmiljøer og naturlandskap er viktig for vår opplevelse av landskap. I den forbindelse har mange uttrykt at dagens omfattende gjengroing i sum bidrar til å forringe våre landskapsopplevelser. Veldig ofte er det imidlertid kun noen få busker og/eller trær som sperrer for vårt utsyn, mens det bakenforliggende som man ønsker å se fortsatt ligger åpent til. Bildene fra Hadseløya viser dette. Her har ei selje og en rogn fått bre sine greiner utover og dermed tettet igjen åpningen som herfra ga innsyn til både gårdsbruket og fjellene bak.
 • DA_20180515-203931 (2).jpg
  Dan Aamlid
  kveld
  kveldslys
  kyst
  stein
  horisont
  kystlandskap
  landskap
  Bare en stein ved fjorden