• DA_20240308-134527.jpg
  Dan Aamlid
  fjell
  fjellandskap
  gran Picea abies
  is
  klimaendringer
  landskap
  snø
  trelag
  vinter
  årstider
  flora og fauna
 • ef-20050701-090512.jpg
  Erling Fløistad
  åker
  Åkertistel
  rotugras
  landskap
  korn
  flerårig ugras
  Ugras
  Plantehelse
  Cirsium arvense
  Flerårige vandrende ugras
  Korgplantefamilien
  Kornåker
  Flerårig vandrende med krypende formeringsrøtter, mest i de øvre 20 - 30 cm av jordaVar før ’fenoksysyre-tiden’ det verste åkerugraset, men har fått sin ’renesanse’ i økologisk landbrukRøttene kan gå 2 - 3 m dyptCa. 20 - 200 frø pr. hunnlig korgTørrstoffminimum i formeringsrøttene ved 8 - 10 blad
 • DA_20230924-125951.jpg
  Dan Aamlid
  beiteeng
  kulturlandskap
  landbruk
  landskap
  Norderås
  ås
  jordbruk
 • 7 Troms.jpg
  Per K. Bjørklund
  skogbruk
  skogen i Norge
  landskap
  skoglandskap
  Troms har omlag like stort skogareal som Telemark, men skogbildet er ganske ulikt. Her dominerer (fjell)bjørkeskogen, over 80 prosent av skogarealet er dominert av bjørk, mens 7,5 prosent er furudominert. Naturlig gran finnes ikke i Troms, men granplantinger utgjør ca 3 prosent av skogarealet. Her fra et typisk skoglandskap for indre Troms, Dividalen i Målselv.
 • DA_20231203-125445-2.jpg
  Dan Aamlid
  dyr Animalia
  flora og fauna
  hare Lepus timidus
  haredyr Lagomorpha
  kaldt
  klimaendringer
  kulturlandskap
  landskap
  pattedyr Mammalia
  snø
  spor
  ville dyr
  vinter
  årstider