• SOH-20100901-164001 (2).jpg
  Halvor Solheim
  sopp Fungi
  skogstrær
  skogskader
  skogbruk
  råtesopper
  raggkjuke Trametes hirsuta
  lauvtrenedbrytere
  genressurser
  fruktlegemer
  flora og fauna
  bjørk Betula sp.
  sopp
  Raggkjuke er vanlig over hele landet. Den etablerer seg ofte tidlig i nedbrytingen, og går på alle slags løvtrær. Soppen forårsaker kvitråte. Fruktlegemene er forholdsvis små, mindre enn 8 cm brede. De er gråaktige på oversiden og svært håret. Porelaget er først nesten kvitt, men blir etter hvert grålig.
 • DA_20090701-230012.jpg
  Dan Aamlid
  åker og eng
  plantehelse
  kveite
  korn
  jordbruk
  hvete
  genressurser
  flora og fauna
  cerealer
  Triticum aestivum
  landbruk
  Kveite i midsommernattslys
 • DA_20090701-224917.jpg
  Dan Aamlid
  åkerholmer
  Åkerlandskap
  sommer
  midtsommer
  landskap
  kulturlandskap
  korn
  jordbruk
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  dyrkamark
  cerealer
  bygg Hordeum vulgare
  landbruk
  Stemningsrapport fra en natt i kulturlandskapet
 • DA_20090701-225801.jpg
  Dan Aamlid
  åker og eng
  planehelse
  kulturplanter
  korn
  jordbruk
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  cerealer
  landbruk
  Sommernatt over hveteåkeren
 • DA_20141126-221203.jpg
  Dan Aamlid
  flora og fauna
  genressurser
  planter Plantae
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  pollen
  rakler
  allergi
 • DA_20150309-201308.jpg
  Dan Aamlid
  genressurser
  skogstrær
  flora og fauna
  planter Plantae
  trær
  skogbruk
  selje
  Snitt av seljeblomst