• Steffenrem-20200721_140512.jpg
  Arne Steffenrem
  blomster
  kulturplanter
  genressurser
  avsetningstype
  fjellkvann
  jordsmonn
  landbruk
  strandavsetning
  fjellkvann Angelica archangelica subsp. archangelica
  flora og fauna
  planter Plantae
  kvann Angelica archangelica
  Fjellkvann (Angelica archangelica ssp. archangelica) er en flerårig urt i skjermplantefamilien som er en underart av kvann. Den vokser på våte steder til fjells og langs elver i lavlandet.
 • 44_rødbete_SiriSvendgård-Stokke.jpg
  Siri Svendgård-Stokke
  jordsmonnsbilder
  jordsmonnbilder
  jordbrukslandskap
  landskap
  kulturlandskap
  åkerlandskap
  plantekultur
  landbruk
  jordsmonn
  jord
  landbruksjord
  jordbruk
  rødbete Beta vulgaris
  genressurser
  kulturplanter
  grønnsaker
  hagebruk
  Rødbete (Beta vulgaris) er en varietet av alminnelig bete med sterkt rødfarget rot på grunn av fargestoffet i cellesaften. Roten varierer i form etter sortene (rund, oval flattrykt) (snl.no).
 • 9_bygg_Siri Svendgård-Stokke.jpg
  Siri Svendgård-Stokke
  jordsmonnsbilder
  jordsmonnbilder
  jordbrukslandskap
  landskap
  kulturlandskap
  åkerlandskap
  landbruk
  jordsmonn
  jord
  landbruksjord
  jordbruk
  åker og eng
  byggåker
  genressurser
  kulturplanter
  korn cerealer
  bygg Hordeum vulgare
  flora og fauna
  planter Plantae
  Bygg (Hordeum vulgare) er en av verdens viktige kornarter, og rangeres som nummer fire i dyrkingsomfang, etter mais, ris og hvete. Bygg har kortere veksttid enn andre kornarter, og har derfor stort dyrkingsomfang på høyere breddegrader. I Norge dyrkes bygg på cirka halvparten av kornarealet (snl.no).
 • 6_Hvete_Hilde Olsen.jpg
  Hilde Olsen
  jordsmonnsbilder
  jordsmonnbilder
  jordbrukslandskap
  landskap
  kulturlandskap
  åkerlandskap
  landbruk
  jordsmonn
  jord
  landbruksjord
  jordbruk
  jordforbedring
  åker og eng
  hveteåker
  genressurser
  kulturplanter
  korn cerealer
  hvete Triticum aestivum
  flora og fauna
  planter Plantae
  Hvete (Triticum aestivum) er en av våre viktigste kulturplanter. Den har sammen med mais og ris en dominerende posisjon i verdensjordbruket og er av stor betydning for verdens matforsyning. Hvete dyrkes på alle kontinenter og under mange forskjellige klimaforhold (snl.no).
 • SOH-20100901-164001 (2).jpg
  Halvor Solheim
  sopp Fungi
  skogstrær
  skogskader
  skogbruk
  råtesopper
  raggkjuke Trametes hirsuta
  lauvtrenedbrytere
  genressurser
  fruktlegemer
  flora og fauna
  bjørk Betula sp.
  sopp
  Raggkjuke er vanlig over hele landet. Den etablerer seg ofte tidlig i nedbrytingen, og går på alle slags løvtrær. Soppen forårsaker kvitråte. Fruktlegemene er forholdsvis små, mindre enn 8 cm brede. De er gråaktige på oversiden og svært håret. Porelaget er først nesten kvitt, men blir etter hvert grålig.
 • 20030807ef0048.tif
  Erling Fløistad
  Hvete
  Triticum aestivum
  nærbilde
  avlinger
  flora og fauna
  genressurser
  hvete Triticum aestivum
  hveteåker
  korn cerealer
  kulturplanter
  landbruk
  planter Plantae
  åker og eng
  Moden høsthvete (Triticum aestivum).
 • 20030807ef0063.tif
  Erling Fløistad
  Hvete
  Triticum aestivum
  nærbilde
  avlinger
  flora og fauna
  genressurser
  hvete Triticum aestivum
  hveteåker
  korn cerealer
  kulturplanter
  landbruk
  planter Plantae
  åker og eng
  Moden høsthvete (Triticum aestivum).
 • DA_20090701-230012.jpg
  Dan Aamlid
  åker og eng
  plantehelse
  kveite
  korn
  jordbruk
  hvete
  genressurser
  flora og fauna
  cerealer
  Triticum aestivum
  landbruk
  Kveite i midsommernattslys
 • DA_20090701-224917.jpg
  Dan Aamlid
  åkerholmer
  Åkerlandskap
  sommer
  midtsommer
  landskap
  kulturlandskap
  korn
  jordbruk
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  dyrkamark
  cerealer
  bygg Hordeum vulgare
  landbruk
  Stemningsrapport fra en natt i kulturlandskapet
 • DA_20090701-225801.jpg
  Dan Aamlid
  åker og eng
  planehelse
  kulturplanter
  korn
  jordbruk
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  cerealer
  landbruk
  Sommernatt over hveteåkeren
 • DA_20141126-221203.jpg
  Dan Aamlid
  flora og fauna
  genressurser
  planter Plantae
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  pollen
  rakler
  allergi
 • DA_20150309-201308.jpg
  Dan Aamlid
  genressurser
  skogstrær
  flora og fauna
  planter Plantae
  trær
  skogbruk
  selje
  Snitt av seljeblomst
 • Tverrsnitt av granskudd II - Dan Aamlid - Skog og landskap.jpg
  Dan Aamlid
  skogbruk
  trær
  genressurser
  skogstrær
  flora og fauna
  planter Plantae
  gran
  anatomi
  skudd
  Snitt av granskudd.
 • DA_20150315-130729.jpg
  Dan Aamlid
  planter Plantae
  flora og fauna
  skogstrær
  genressurser
  trær
  skogbruk
  osp
  hanrakler
  Blomstrende (hanrakler) osp
 • Osperakler II - Dan Aamlid - Skog og landskap.jpg
  Dan Aamlid
  planter Plantae
  flora og fauna
  skogstrær
  genressurser
  trær
  skogbruk
  osp
  hanrakler
  Blomstrende (hanrakler) osp
 • DA_20140401-144149.jpg
  Dan Aamlid
  granfrø
  frø
  planter Plantae
  flora og fauna
  gran Picea abies
  trær
  skogbruk
  genressurser
  skogstrær
  Granfrø (Picea abies), Ås 2014
 • DA-150523-174817.jpg
  Dan Aamlid
  flora og fauna
  planter Plantae
  trær
  gran Picea abies
  skogbruk
  genressurser
  skogstrær
  blomster
  kongler
  grankongler
  vår
  årstider
  Hunblomster og skudd på gran (Picea abies).
 • DA_20130425-192142.jpg
  Dan Aamlid
  skogbruk
  trær
  genressurser
  skogstrær
  flora og fauna
  planter Plantae
  osp
  rakler
  Osp (Årungenveien)
 • DA_20120714-173550.jpg
  Dan Aamlid
  havre Avena sativa
  havreåker
  kulturplanter
  landbruk
  åker og eng
  korn cerealer
  genressurser
  flora og fauna
  planter Plantae
  Havreåker.
 • DA_20120715-160936 (2).jpg
  Dan Aamlid
  åker og eng
  planter Plantae
  landbruk
  kulturplanter
  korn cerealer
  hveteåker
  hvete Triticum aestivum
  genressurser
  flora og fauna
  plantehelse
  jordbruk
  mat
  pollen
  Hvete (Triticum aestivum) i blomst
 • DA_20120715-160854.jpg
  Dan Aamlid
  landbruk
  åker og eng
  hveteåker
  genressurser
  kulturplanter
  korn cerealer
  hvete Triticum aestivum
  flora og fauna
  planter Plantae
  frukter
  farger
  grønn
  Hveteaks med ukjent insekt
 • svartor.JPG
  John Yngvar Larsson
  hengeving Phegopteris connectilis
  svartor Alnus glutinosa
  skogbruk
  trær
  genressurser
  skogstrær
  flora og fauna
  planter Plantae
  svartorsumpskog
  Svartor liker å ha det varmt og vått og er av de treslagene som vil trives i et varmere klima enn i dag. Bekk med hengeving (Phegopteris connectilis) i svartorsumpskog.