• Dan Aamlid
  Geitrams (Chamerion angustifolium) er en flerårig plante som kan bli opptil 2 meter høy. Den blomstrer i juli og august, med store rosa blomster i en lang klase.
 • Dan Aamlid
  Rødknapp (Knautia arvensis).
 • Dan Aamlid
  Mjødurt (Filipendula ulmaria) er en flerårig plante. Den blomstrer fra juni til august, med mange små kremhvite blomster med sterk duft. Les mer her: https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/256/
 • Dan Aamlid
  Firkantperikum (Hypericum maculatum) er en flerårig urt i perikumfamilien.
 • Dan Aamlid
  Firkantperikum (Hypericum maculatum) er en flerårig urt i perikumfamilien.
 • Dan Aamlid
  Firkantperikum (Hypericum maculatum) er en flerårig urt i perikumfamilien.
 • Dan Aamlid
  Balderbrå (Tripleurospermum inodorum).
 • Dan Aamlid
  Engreverumpe (Alopecurus pratensis subsp. pratensis).
 • Dan Aamlid
  Burot Artemisia vulgaris
 • Dan Aamlid
  Hvete (Triticum aestivum).
 • Erling Fløistad
  Dysterskrinet er et vakkert lite skrin med skyvelokk, og er det eldste kjente eksempel på karveskurd, laget omlag år 300 – 400 e.Kr. i romersk jernalder, altså for 1500 år siden. Skrinet ble funnet på Dyster i Ås kommune i 1870 under uttak av grus i forbindelse med jernbaneutbygging. Det lå i et hellelagt gravkammer som også inneholdt en bronsekjele med bein fra ei ku og en hund. Inne i skrinet lå en bronsenål, deler av et sølvbeslag og et stykke av en betalingsring i gull. Det er forunderlig hvor godt det er bevart. Årsaken er for det første at det var meget gode bevaringsforhold i gravkammeret. Gjenstandene ble bevart i et lufttett rom og de var heller ikke i kontakt med jord. Den andre årsaken er at skrinet var skåret i barlind. Barlind er et sterkt og smidig materiale med særs god holdbarhet. Trevirket inneholder taxin som gjør det råte- og nedbrytningsbestandig. Lokket er 1,5 millimeter tykt og glir i et svalehalespor. Trevirkets hardhet gjør det mulig å skjære et detaljert og rikt mønster i miniformat, slik vi finner i skyvelokket.
 • Dan Aamlid
  Brunskogsnegl (Arion vulgaris) er registrert i nesten halvparten av Norges kommuner. Den er vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Troms. I innlandet finnes det spredte forekomster. I Norge har den fått mange navn: mordersnegl, iberiasnegl, iberiaskogsnegl, brunsnegl og Arion lusitanicus. Ofisielt norsk navn på denne arten er brunskogsnegl, med det vitenskaplige navnet Arion vulgaris. Når brunskogsneglen først er etablert i et område, vil det kreves fantasi og dugnadsånd for å holde den i sjakk.
 • Dan Aamlid
  Brunskogsnegl (Arion vulgaris) er registrert i nesten halvparten av Norges kommuner. Den er vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Troms. I innlandet finnes det spredte forekomster. I Norge har den fått mange navn: mordersnegl, iberiasnegl, iberiaskogsnegl, brunsnegl og Arion lusitanicus. Ofisielt norsk navn på denne arten er brunskogsnegl, med det vitenskaplige navnet Arion vulgaris. Når brunskogsneglen først er etablert i et område, vil det kreves fantasi og dugnadsånd for å holde den i sjakk.
 • Dan Aamlid
  Stornesle eller Brennesle (Urtica dioica). Brennesle er et navn som i dagligtale brukes om flere arter i nesleslekta i neslefamilien. Brennesle brukes også om en underart av stornesle (snl.no).
 • Dan Aamlid
  Stornesle eller Brennesle (Urtica dioica). Brennesle er et navn som i dagligtale brukes om flere arter i nesleslekta i neslefamilien. Brennesle brukes også om en underart av stornesle (snl.no).
 • Dan Aamlid
  Stornesle eller Brennesle (Urtica dioica). Brennesle er et navn som i dagligtale brukes om flere arter i nesleslekta i neslefamilien. Brennesle brukes også om en underart av stornesle (snl.no).