• Nora Hua Ly Kok
    Illustrasjon av sjiktene i én type Gleysol: Umbric Gleysol. Umbric viser til at jorda har et plogsjikt med 6-35 prosent organisk materiale og er av næringsfattig opphavsmateriale.