• CLC-313-GHS-151016-02 (2).jpg
  Geir Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  313 blandingsskog
  Vann
  miljø
  skogbruk
  biomangfold
  skogtyper
  høstfarger
  trær
  furu Pinus sylvestris
  bjørk Betula sp.
  CORINE Land Cover 313 blandingsskog på Nesodden.
 • CLC-324-Hogstflate-GHS-300615 (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  CLC 324 hogstflater og areal under gjengroing
  CORINE Land Cover 324 hogstflater og areal under gjengroing. Her fra en hogstflate i granbestand i Siggerud i Ski kommune i Akershus.
 • CLC-412-Myr-GHS-111014 (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  CLC 412 myr
  CORINE Land Cover 412 myr. Her fra Graslandet i Elverum i Hedmark.
 • CLC-412-Myr-GHS-300615 (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  CLC 412 myr
  CORINE Land Cover myr. Her fra Storenga i Aurskog-Høland.
 • CLC-512-Innsjø-GHS-300615 (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  CLC 512 innsjø
  CORINE Land Cover 512 innsjø. Her fra Vortungen i Rømskog i Østfold.
 • CLC-112-Tettbygd-åpent-03072015-GHS (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  112 tettbygd areal med åpen struktur
  CORINE Land Cover 112 Tettbygd areal med åpen struktur. Neskollen. Nes i Akershus.
 • CLC-243-Jordbruk-blandet-30062015-GHS (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  243 spredt jordbruksareal
  CORINE Land Cover 243 Spredt jordbruksareal. Fra Lindebråte i nordre Frogn i Akershus.
 • CLC-511-Elv-03072015-GHS (2).jpg
  Geir-Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  511 elv
  vann
  rennende vann
  elver
  CORINE Land Cover 511 elv. Glomma ved Årnes i Akershus.
 • CLC-133-170614-01 (2).jpg
  Geir Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  133 byggeplass
  kraner
  heisekraner
  anleggsarbeid
  Byggeplass Veterinærinstituttet
 • CLC-5211-Elv-170807-01 (2).jpg
  Geir Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  511 elv
  vann
  rennende vann
  elver
  CORINE Land Cover 511 Elv Audna gjennom Vigeland
 • CLC-523-Hav-170807-01 (2).jpg
  Geir Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  523 hav
  fyr
  vann
  hav
  CORINE Land Cover 523 Hav Lindesnes fyr.
 • DAL-20170613-133155.jpg
  Lars Sandved Dalen
  feltforsøk
  skogbruk
  7. granskog
  7b blåbærgranskog
  blåbærgranskog
  flora og fauna
  klassifisering
  planter Plantae
  skogtyper
  vegetasjonstyper
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • DAL-20170613-134217.jpg
  Lars Sandved Dalen
  feltforsøk
  7. granskog
  7b blåbærgranskog
  blåbærgranskog
  flora og fauna
  klassifisering
  planter Plantae
  skogbruk
  skogtyper
  vegetasjonstyper
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • DAL-20170613-134621.jpg
  Lars Sandved Dalen
  feltforsøk
  7. granskog
  7b blåbærgranskog
  blåbærgranskog
  flora og fauna
  klassifisering
  planter Plantae
  skogbruk
  skogtyper
  vegetasjonstyper
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • DAL-20170613-135049.jpg
  Lars Sandved Dalen
  feltforsøk
  7. granskog
  7b blåbærgranskog
  blåbærgranskog
  flora og fauna
  klassifisering
  planter Plantae
  skogbruk
  skogtyper
  vegetasjonstyper
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • DAL-20170613-135056.jpg
  Lars Sandved Dalen
  feltforsøk
  7. granskog
  7b blåbærgranskog
  blåbærgranskog
  flora og fauna
  klassifisering
  planter Plantae
  skogbruk
  skogtyper
  vegetasjonstyper
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • DAL-20170613-134600.jpg
  Lars Sandved Dalen
  vegetasjonstyper
  skogtyper
  skogbruk
  planter Plantae
  klassifisering
  instituttet
  flora og fauna
  feltarbeid
  blåbærgranskog
  7b blåbærgranskog
  7. granskog
  feltforsøk
  Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge. I tørrere områder dukker furua opp, mens fuktigere områder får innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av blåbær, tyttebær og smyle - sammen med enkelte urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. Etasjehusmose, furumose, fjærmoser, og sigdmoser. Hogstflater og åpninger i kronedekket kan bli fullstendig overgrodd med smyle. Fra ekskursjonen på SNS-nettverksmøtet i Drøbak sommeren 2017.
 • Hogstklasse 1 (2).jpg
  John Yngvar Larsson
  hogstflate hkl1
  Bærekraftig skogbruk i Norge
  skogbruk
  skogskjøtsel
  hogstklasser
  hogstklasse 1
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  324 hogstflater og areal under gjengroing
  hogst
  hogstfelt
  hogstflater
  Skogsmark som ikke har foryngelse klassifiseres som hogstklasse 1 (hkl 1).
 • CLC-331-GHS-150714-09.jpg
  Geir Harald Strand
  klassifisering
  CORINE Land Cover
  331 strand, sanddyner og sandflater
  CORINE Land Cover 331 strand, sanddyner og sandflater på Karmøy.