• DA_20240404-140014-Edit.jpg
  Dan Aamlid
  det grønne skiftet
  el-bil
  energi
  infrastruktur
  klimaendringer
  ladestasjon
  miljø
  parkering
  samferdsel
  grafikk
  grafisk
  powerpoint
  Ladestasjon for el-biler - nyvining på 2000-tallet
 • DA_20240226-105119.jpg
  Dan Aamlid
  Vegglifjell
  fjellgran
  frost
  gran Picea abies
  klimaendringer
  miljø
  rimfrost
  senkergruppe
  skoggrense
  vinter
  årstider
  skogbruk
  tregrense
  Tregrensa er der det slutter å vokse trær. Tregrensa angir grensen for spredte forekomster av enkelttrær, og er den øvre høydegrensa mot fjellet og kysten der trærne kan etablere seg, vokse, overleve og formere seg (snl.no).
 • DA_20240226-110535.jpg
  Dan Aamlid
  fjellgran
  ising
  klimaendringer
  miljø
  skogbruk
  trær
  Vegglifjell
  skogbruk
  skogskader
  toppknekk
  gran Picea abies
  vinter
  årstider
  toppbrekk
  Nediset fjellgran. Isdannelse i toppen av trær gir økt belastning ved vind og kan føre til toppbrekk og ødelagte toppskudd med påfølgende redusert kvalitet på tømmeret.
 • DA_20190222-130618.jpg
  Dan Aamlid
  vinter
  vind
  trær
  skogskader
  rimfrost
  miljø
  klimaendringer
  gran Picea abies
  gran
  flora og fauna
  fjellskog
  fjellgran
  skoggrenser
  Fjellgran utsatt for vind, frost og snøbrekk.
 • DA_20230607-113933-5.jpg
  Dan Aamlid
  Eidfjord
  båt
  cruise
  fjordlandskap
  landskap
  miljø
  samferdsel
  turisme
 • 11_Erosjon_Siri Svendgård-Stokke.jpg
  Siri Svendgård-Stokke
  jordsmonnsbilder
  jordsmonnbilder
  jordbrukslandskap
  landskap
  kulturlandskap
  åkerlandskap
  landbruk
  jordsmonn
  jord
  landbruksjord
  jordbruk
  jordprosesser
  erosjon
  dråg
  miljø
  vann
  næringsstoffer
  avrenning
  Erosjon i dråg. Avrenning på jordet ødelegger jordkvaliteten, og deler av jorda blir vasket ut i bekker og nærliggende vassdrag.
 • erfl-20210928-122906-2.jpg
  Erling Fløistad
  jordflytting
  miljø
  Askehaug
  Nordby
  Riis gård
  gravemaskin
  Jordflytting.