• DAL-071123-115216 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-112845 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  kjøretøy
  Landcruiser
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-115320 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  kjøretøy
  Landcruiser
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-115410 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-115417 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-115426 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-115855 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  jordsmonn
  skogsjord
  jordbor
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024.
 • DAL-071123-115845 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120204 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120509 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120513 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120533 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120612 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120754 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-112704.jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  kjøretøy
  Landcruiser
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  Programmet for karbonovervåking av skogsjord og beitemark registrerer karboninnholdet i skogsjord over hele Norge. Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024.
 • DAL-071123-111506.jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-111513.jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  kjøretøy
  Landcruiser
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-120858 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-120909 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-120939 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-120605 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  karbonovervåking
  jordkarbon
  instituttet
  forskning
  feltarbeid
  ansatte
  Irene Marongiu
  jordbor
  jordsmonn
  skogsjord
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Irene Marongiu.
 • DAL-071123-120915 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-121001 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Irene Marongiu
  forskning
  feltarbeid
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personene på bildet er Irene Marongiu og Ghassan Kaisoon.
 • DAL-071123-115346 (2).jpg
  Lars Sandved Dalen
  skogbruk
  jordkarbon
  karbonovervåking
  instituttet
  ansatte
  Ghassan Kaisoon
  Bildene er tatt som illustrasjonsfoto til en nyhetsartikkel "Kartlegger karbon i skogsjord og beitemark" i april 2024. Personen på bildet er Ghassan Kaisoon.
 • DAL-100424-130925.jpg
  Lars Sandved Dalen
  instituttet
  ansatte
  Aksel Granhus
  Personen på bildet er Aksel Granhus.